Media jawapos-cerbung
(Ada 366 Cerita Pendek)NO JUDUL PENGARANG TERBIT TIPE HIT
291 Nagabumi III #181 Bayangan Hitam di Atas Wuwungan 22/04/2018 23
290 Nagabumi III #179 36: Mayat-Mayat di Medan Pertempuran… 22/04/2018 29
289 Nagabumi III #180 Pertarungan dalam Kesunyian 22/04/2018 30
288 Nagabumi III #177 Pertempuran Berkecamuk di Luar Tembok 22/04/2018 26
287 Nagabumi III #178 Pertarungan Tingkat Naga 22/04/2018 21
286 Nagabumi III #175 Malam Terakhir Para Pengepung 22/04/2018 27
285 Nagabumi III #176 Kembang Api Kematian di Angkasa 22/04/2018 26
284 Nagabumi III #173 Di Mana Panah Sebaiknya Menancap? 22/04/2018 29
283 Nagabumi III #174 35: Tambur dan Api Mengguncang Bumi 22/04/2018 26
282 Nagabumi III #172 Bayangan Menyerbu dari Empat Penjuru 22/04/2018 24
281 Nagabumi III #171 Panah Menancap di Dahi 22/04/2018 27
280 Nagabumi III #169 34: Delapan Naga Meminta Pedang 22/04/2018 25
279 Nagabumi III #170 Jurus-Jurus yang Tidak Dikenal 22/04/2018 24
278 Nagabumi III #168 Dalam Ancaman Kelaparan 22/04/2018 30
277 Nagabumi III #167 Hukuman Setimpal bagi Pemerkosa 22/04/2018 30
276 Nagabumi III #166 Kotaraya nan Rawan 22/04/2018 26
275 Nagabumi III #152 Orang-Orang Kebiri yang Mencuri 22/04/2018 22
274 Nagabumi III #153 Barang Curian di Taman Terlarang 22/04/2018 27
273 Nagabumi III #150 Balatentara Menyemut di Luar Tembok 22/04/2018 25
272 Nagabumi III #151 Balai Semangat Kilauan Berlian 22/04/2018 22
271 Nagabumi III #149 30: Pasukan Berkuda Masuk Jebakan 22/04/2018 24
270 Nagabumi III #144 29: Ancaman dari Tenggara 22/04/2018 25
269 Nagabumi III #145 Apa Yang Membuat Serdadu Menang Perang? 22/04/2018 22
268 Nagabumi III #146 Nyawa Manusia dalam Peperangan … 22/04/2018 25
267 Nagabumi III #147 Memikat Lawan Lantas Hancurkan 22/04/2018 20