NO JUDUL PENGARANG MEDIA TERBIT
845 Nagabumi III #174 35: Tambur dan Api Mengguncang Bumi jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
844 Nagabumi III #173 Di Mana Panah Sebaiknya Menancap? jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
843 Nagabumi III #172 Bayangan Menyerbu dari Empat Penjuru jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
842 Nagabumi III #171 Panah Menancap di Dahi jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
841 Nagabumi III #170 Jurus-Jurus yang Tidak Dikenal jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
840 Nagabumi III #169 34: Delapan Naga Meminta Pedang jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
839 Nagabumi III #168 Dalam Ancaman Kelaparan jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
838 Nagabumi III #167 Hukuman Setimpal bagi Pemerkosa jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
837 Nagabumi III #166 Kotaraya nan Rawan jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
836 Nagabumi III #153 Barang Curian di Taman Terlarang jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
835 Nagabumi III #152 Orang-Orang Kebiri yang Mencuri jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
834 Nagabumi III #151 Balai Semangat Kilauan Berlian jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
833 Nagabumi III #150 Balatentara Menyemut di Luar Tembok jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
832 Nagabumi III #149 30: Pasukan Berkuda Masuk Jebakan jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
831 Nagabumi III #148 Jika Memang Menghendaki Kebaikan jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
830 Nagabumi III #147 Memikat Lawan Lantas Hancurkan jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
829 Nagabumi III #146 Nyawa Manusia dalam Peperangan … jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
828 Nagabumi III #145 Apa Yang Membuat Serdadu Menang Perang? jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
827 Nagabumi III #144 29: Ancaman dari Tenggara jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
826 Nagabumi III #143 Siasat Apa yang Mereka Gunakan? jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
825 Nagabumi III #142 Suara dari Dalam Tenda jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
824 Nagabumi III #141 Para Pembelot di Pihak Lawan jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
823 Nagabumi III #140 Mata Kami Ditutup Kain Hitam jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
822 Nagabumi III #139 28: Dalam Permainan Kekuasaan jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018
821 Nagabumi III #138 Menghindari Jarum-Jarum Beracun jawapos-cerbung Sunday, 22 April 2018