PENGARANG: Ni Komang Ariani
(Ada 1 Cerita Pendek)

Ni Komang Ariani tahun 2008 menjadi pemenang Lomba Menulis Cerbung di Femina melalui novelet Nyanyi Sunyi Celah Tebing. Tiga cerpennya masuk dalam Cerpen Kompas Pilihan 2008, 2010, dan 2015. Bukunya yang telah terbit adalah Lidah, Senjakala, Bukan Permaisuri, dan Jas Putih. Dua bukunya, Bukan Permaisuri dan Senjakala, masuk dalam 10 Besar Khatulistiwa Literary Award.NO JUDUL PENGARANG MEDIA TIPE HIT
1 Cerpen Perempuan Berambut Api kompas teks 57